Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („Rozporządzenie”):

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ASPEKT Dorota Szmajda-Kuberczyk, z siedzibą w: 05-090 Rybie, ul. Kasztanowa 33;

2) inspektorem ochrony danych jest Dorota Szmajda-Kuberczyk, email: d.szmajda@tlumaczenia-raszyn.pl, tel. 501-123-253;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu obsługi zapytań, zleceń tłumaczenia  i sporządzania tłumaczeń, zgodnie z wymogami prawa, w tym ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz przepisami podatkowymi, na podstawie art. 6 ust 1 Rozporządzenia; 

4) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji celu przetwarzania;

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę księgową administratora;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. do prawidłowej realizacji usługi tłumaczenia,  nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

7) kopie niektórych tłumaczeń, w języku oryginalnym i docelowym oraz po usunięciu danych osobowych, mogą być przechowywane przez czas nieokreślony w celu doskonalenia warsztatu zawodowego tłumacza, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora;  

8) Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia;

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.